Oferta

ZAKRES NASZYCH USŁUG

Prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość):
 • wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług );
 • rozliczenie właścicieli;
 • sporządzenie raportów (rocznych i miesięcznych);
 • obsługa pracowników;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS.
Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (uproszczona księgowość):
 • ewidencja przychodów i rozchodów (kosztów);
 • ewidencja środków trwałych;
 • ewidencja wyposażenia,
 • ewidencje podatku od towarów i usług;
 • obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS.
Prowadzenie ewidencji ryczałtowych:
 • ewidencje podatku od towarów i usług;
 • obsługa pracowników;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS.
Obsługa kadrowo-płacowa:
 • sporządzanie list płac;
 • sporządzanie pasów wynagrodzeń;
 • sporządzanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA);
 • sporządzanie deklaracji ZUS;
 • sporządzanie deklaracji podatku od osób fizycznych (PIT 4);
 • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS;
 • przygotowywanie dla Zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia;
 • pomoc w organizacji szkoleń BHP;
 • nadzór nad dokumentacją kadrową.