Linki

PRZYDATNE ADRESY WWW
  • www.mf.gov.pl - Ministerstwo Finansów (aktualne formularze podatkowe, system podatkowy w Polsce, wyjaśnienia Ministra Finansów, akty prawne)
  • www.prawo.lex.pl - polski serwer prawa
  • www.zus.gov.pl - Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (aktualne wskaźniki, akty prawne, zasady wypełniania dokumentów ZUS, aktualna wersja programu Płatnik)
  • www.sejm.gov.pl - Sejm RP (zbiór obowiązujących przepisów, akty prawne uchwalone przez sejm
  • www.infor.pl - kalkulatory, aktualne wskaźniki, informacje o szkoleniach
  • www.premier.gov.pl - internetowa strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
  • www.e-deklaracje.gov.pl - Ministerstwo Finansów RP - formularze podatkowe
  • www.zus.pl/formul - Zakład Ubezpieczeń Społecznych - formularze w formacie PDF
  • www.ampiz.pl - agencja zatrudnienia, zajmująca się obsługą pracodawców